Monotello’s Timeline

     นี่คือบันทึกการเดินทางของ Monotello ตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้ที่ได้ผ่านมากว่า 10 ปี แล้ว หลากหลายผลงานและเหตุการณ์ต่อไปนี้เปรียบได้กับหลักกิโลที่ Monotello ได้เดินทางผ่านมา ทั้งหมดทั้งมวลได้หล่อหลอมองค์กรให้ Monotello ให้เติบโตมาจวบจนปัจจุบัน

2009

God of Plywood
2009, December
     จุดเริ่มต้นของ Monotello กับผลงานการรีโนเวท Facade โรงงานของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด ด้วยการเลือกใช้วัสดุที่เป็นจุดเด่นของโรงงาน และตีความโจทย์เสียใหม่ให้ facade เป็นมากกว่าแค่เปลือกอาคาร facade ใหม่นี้ทำหน้าที่ทั้งเป็นที่บังแดด ป้ายชื่อโรงงาน และยังทำตัวเป็นเสมือนโชว์รูมที่แสดงศักยภาพของไม้อัดดำกันน้ำซึ่ง วนชัย ได้ร่วมพัฒนากับทีม Monotello 

2010

รวมกลุ่มก่อตั้ง MONOTELLO
2010, January
     และเมื่อการทำงานร่วมกันได้ดำเนินมาถึงเวลาหนึ่ง จึงได้มีตัดสินใจที่จะพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆในอนาคตร่วมกันในนามของ Monotello เพื่อให้เป็นศูนย์ของผู้คนที่มีความเชื่อในแนวทางเดียวกัน

JRN Pavilion
2010, Febuary
     ศาลาไม้ขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นด้วยจุดประสงค์ในการใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมทำบุญและเป็นพื้นที่รวมญาติของครอบครัวใหญ่ ด้วยภูมิหลังความเกี่ยวข้องในงานเชิงช่างไม้ของครอบครัว และด้วยความต้องการให้ศาลานี้อยู่เป็นอนุสรณ์ของครอบครัว การสร้างศาลาไม้แห่งนี้จึงเป็นการผสานทั้งความรู้ความสามารถ วัสดุ และเทคนิคดั้งเดิมในการก่อสร้าง เพื่อให้ผลงานนี้เกิดเป็นศาลาร้อยปีที่ทรงคุณค่าสืบไป

2011

Gentle House
2011, May
     การปรับปรุงบ้านที่มีโจทย์หลักคือการสร้างพื้นที่ซึ่งเอื้อให้ครอบครัวเดิมของรุ่นพ่อและครอบครัวของรุ่นลูกอีก 2 ครอบครัวสามารถอยู่ร่วมกันได้ทั้งในวันนี้และในอนาคต การสร้างพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละครอบครัว และการเชื่อมโยงทั้งสามครอบครัวด้วยพื้นที่ส่วนกลางจึงเป็นโจทย์สำคัญ โดยหนึ่งในไฮไลต์ของบ้านซึ่งเป็นอีกโจทย์สำคัญของครอบครัวเดิมเลยทีเดียวนั่นก็คือการอนุรักษณ์ไว้ซึ่งบันไดเวียนกลางบ้านซึ่งเป็นเสมือนสัญลักษณ์อันเชื่อมโยงจากรุ่นย่ามาสู่รุ่นหลานในปัจจุบัน

2012

MONOTELLO OpenHouse
2012, August
     การ Renovate สำนักงาน Monotello ครั้งแรกจากการที่เริ่มรู้สึกถึงความต้องการพลังงานใหม่ๆให้เติมเข้ามาในองค์กร โดยที่การ Renovate ในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้สำนักงานที่เป็นเสมือนบ้านของชาว Monotello นั้น สามารถเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาแลกเปลี่ยนพลังงานดีๆร่วมกันได้ ทั้งในทางอ้อมเมื่อสำนักงานมีความเป็นสาธารณะมากขึ้น ภาพลักษณ์และบรรยากาศที่ดีขึ้นก็ทำให้เราเลือกที่จะ Celebrate การเปิดบ้านในครั้งนี้ด้วยการจัดงาน Open House ขึ้นมา

Restaurant Design-Rebranding
2012, June
     ทีม Monotello ได้มีโอกาสร่วมงามกับ restaurant chain กลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีการ Rebranding ขึ้นในช่วงเวลานั้น ทางทีมจึงได้รับความไว้วางใจให้เข้าไปพัฒนาและต่อยอดแนวคิดของ Branding ตลอดจนนำเสนอแนวคิดในการปรับปรุงภาพลักษณ์และงานออกแบบในหลากหลายมิติ

2013

U236 Sukhothai Residence
2013, May
     การออกแบบตกแต่งคอนโดมิเนี่ยมพร้อมอยู่โดยทีม Monotello ได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบในส่วนของงาน Soft Finishing และ Styling

2014

Uncle Smith House
2014, April
     หนึ่งในงานที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในต่างประเทศและเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ทีม Monotello ได้เรียนรู้ถึงวิธีทำงานกับทีมงานในต่างแดน บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

Vasan Floating House
2014, April
     “บ้านลอยน้ำ” หรือ “Floating House” หลังนี้คือบ้านขนาดพอดีในรูปแบบของ Compact Vacation House ที่ในทุกส่วนไม่ว่าจะระเบียง สระว่ายน้ำ หรือมุมมองต่างๆจากภายในบ้านจะสัมพันธ์กับ “น้ำ” อยู่เสมอ ซึ่งก็เป็นผลจากการพูดคุยถึงความทรงจำในวัยเด็กเกี่ยวกับ “การโดดน้ำคลอง” จนเกิดเป็นองค์ประกอบต่างๆของบ้านหลังนี้นั่นเอง

Tetsu at Central Embassy
2014 , August
     ร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นที่ไม่ธรรมดาด้วยแนวคิดการกลับสู่ความเป็นต้นตำรับในแบบ High Premium โดยร้าน Tetsu นั้นตั้งอยู่ใน Central Embassy ห้างระดับ High End ของประเทศไทย ทีม Monotello จึงตัดสินใจที่จะเดินทางไปศึกษาต้นตำรับการปิ้งย่างที่ประเทศญี่ปุ่น ก่อนนำไอเดียกลับมาปรับให้กลายเป็นร้านอาหารที่มีทั้งความ Original และร่วมสมัยไปพร้อมกัน ซึ่งชื่อ Tetsu นั้นมีความหมายถึงตะแกรงย่าง การออกแบบจึงสร้างให้รู้สึกถึงบรรยากาศของเตาเผา และใช้การแบ่งพื้นที่ด้วยความมืด/ความสว่างให้เกิดมิติขึ้นแทนที่การใช้ Partition แบบร้านทั่วๆไป

ASA 2014 Monotello-Exhibit
2014, April
     นี่คือปีที่ Monotello ตัดสินใจที่จะแสดงผลงานของตัวเองออกสู่สาธารณะเพื่อบอกเล่าถึงพัฒนาการทางความคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า “บ้าน”  ด้วยเหตุนี้เองในงานสถาปนิก 2014 นี้ Monotello จึงได้จัดทำแบบจำลองรูปตัดสามมิติของบ้าน Gentle House ในขนาดที่ใหญ่กว่าปกติขึ้น โดย Collage Model Section 1:25 ที่จัดทำขึ้นนี้เป็นแบบจำลองที่จัดทำด้วยมือทุกขั้นตอนด้วยความตั้งใจที่จะบอกเล่าถึงรูปแบบ เทคนิควิธี และความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของบ้าน Gentle House

Korea Fieldtrip
2014, November
     การเดินทางของ Monotello ซึ่งมีจุดประสงค์ในการทำความเข้าใจถึงสถาปัตยกรรมในต่างวัฒนธรรม ครั้งนี้ Monotello ได้เลือกเดินทางไปยังประเทศเกาหลี และได้เข้าชมทั้ง Paju Book City, Mimesis Museum, Dongdaemun Design Plaza และ Ewha womans university เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆที่นำกลับมาใช้ต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมของ Monotello ต่อไป

BFM
2014, November
     การปรับปรุงอาคารสำนักงานของ BFM Company Limited โดยความพิเศษคือการรวมสองอาคารเข้าด้วยกันเป็นอาคารเดียว และมีการเสริมแนวคิดของความเป็น Co-Working Space เข้าไปเพื่อให้พนักงานโดยเฉพาะพนักงานขายและดูแลลูกค้าสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ร่วมกันได้โดยอิสระ เป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์จากเดิมที่เป็นอาคารสำนักงานให้เป็น “Headquarter” ที่เปี่ยมไปด้วยความ “Creative”

BIG Sister House
2014, December
     บ้านซึ่งประสานการอยู่อาศัยของ 3 ครอบครัว นั่นก็คือ เจ้าของบ้าน พี่สาว และครอบครัวของคุณแม่ มาอยู่ร่วมกัน ความพิเศษคือการสร้างพื้นที่อยู่อาศัยล้อมรอบเรือนกลางซึ่งพื้นที่โดยรอบนั้นเป็นพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละครอบครัวและเรือนกลางจะเป็นเหมือนพื้นที่พบปะเป็นพื้นที่ส่วนรวมที่มีเพื่อพบปะและทำกิจกรรมร่วมกัน 
     แม้ว่าบ้านหลังนี้จะมีความเป็นอาคารโมเดิร์นที่ค่อนข้างใหญ่กว่าบ้านตามปกติ แต่ด้วยการเลือกใช้ผสมผสานงานไม้และระแนงโลหะของผู้ออกแบบก็ทำให้บ้านหลังนี้แลดูอบอุ่นน่าอยู่ได้อย่างดี

2015

Super Jack House
2015, April
     บ้านกลางเมืองในย่านสุทธิสารซึ่งแวดล้อมไปด้วยอาคารสูง ตึกแถว และหอพัก ด้วยเหตุนี้เองแนวคิดของการออกแบบบ้านหลังนี้จึงเลือกที่จะเปิดหน้าต่างบานใหญ่หันเข้าสู่สวนที่ใจกลางของบ้านเดิมแทน เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีด้วยพื้นที่ภายใน โดยทุกส่วนของบ้านไม่ว่าจะเป็นทางเดิน โถง และห้องต่างๆจะสามารถมองเห็นและเกิดปฏิสัมพันธ์กับสวนนี้ได้ตลอดเวลา

Museum Siam
2015, Febuary
     Monotello ได้เข้าร่วมในงานประกวดออกแบบปรับปรุงพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้หรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อ มิวเซียมสยาม ซึ่ง Monotello ได้ชนะเลิศในงานประกวดครั้งนี้และเริ่มเข้าสู่การพัฒนาแบบเพื่อก่อสร้างจริงต่อไป ความโดดเด่นของแบบประกวดในครั้งนี้มีอยู่สองจุดหลักก็คือแนวคิดแบบ Zero Condition และ Blackbox เพื่อผลักดันความเป็น “พิพิธภัณฑ์ใช้ดี” ให้เกิดขึ้น แต่น่าเสียดายที่สุดท้ายโครงการได้มีการยกเลิกลง

Aree House
2015, June
     โครงการรีโนเวทบ้านเก่าอายุกว่า 60 ปีที่แรกเริ่มนั้นเจ้าของเกือบจะเลือกไม่รักษาบ้านเดิมเอาไว้ หลังจากร่วมกันศึกษาและทำความเข้าใจกับลักษณะและรูปแบบของตัวบ้านตลอดจนปัจจัยต่างๆภายในบ้านหลังนี้ การปรับปรุงบ้านหลังนี้โดยตัดสินใจ Renovate บ้านเดิมจึงเกิดขึ้น เมื่อบ้านหลังนี้มีรูปแบบที่มาจากยุคสมัยที่เลือกใช้ลมธรรมชาติมากกว่าเครื่องปรับอากาศ รูปแบบและสัดส่วนจึงมีแตกต่างไปจากบ้านสมัยใหม่ เพื่อจะดึงจิตวิญญาณเดิมของบ้านกลับมาการออกแบบจึงจำเป็นต้องอ้างอิิงลักษณะสัดส่วนของบ้านเดิมเอาไว้ แต่เลือกใช้วัสดุและเทคนิควิธีการสมัยใหม่ นับเป็นอีกผลงานที่นำภาพของสถาปัตยกรรมย้อนยุคสู่วิถีชีวิตสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว

2016

Monotello Workplace
2016, January
     หลังจากที่ Monotello เริ่มเปิดบ้านต้อนรับแขกและผู้มาเยือนมาได้ระยะหนึ่งแล้ว ก็ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างให้พื้นที่ตรงนี้มีความเป็น “Workplace” ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการเชื้อเชิญแขก ลูกค้า ตลอดจนผู้ร่วมงานให้แวะเวียนมาที่ Monotello ที่มีพื้นที่และเครื่องมือต่างๆที่เพียบพร้อมมากขึ้น

Nitaya Kaiyang
2016, March
     ด้วยคำขวัญเดิมของนิตยาคือ “ชุมทางของอร่อย” สู่การรีแบรนด์ที่ยังต้องคงไว้ซึ่งความเป็นร้านอาหารไทยที่เปี่ยมไปด้วยมิตรภาพ การรีแบรนด์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นการเข้าไปปรับให้สีสัน รูปทรงของการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ และการตกแต่งมีความร่วมสมัยและเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มากยิ่งขึ้น โดยที่ไม่ทิ้งใจความสำคัญเดิมของแบรน์ดนั่นก็คือ “ความจริงใจ” นั่นเอง

Baan Nhongkham
2016, April
     บ้านที่ออกแบบจากความประทับใจในความทรงจำของเจ้าของบ้านซึ่งเติบโตมากับบ้านแบบโคโลเนี่ยล บ้านสีขาวหลังนี้จึงถูกออกแบบอย่างละเมียดละไมด้วยสไตล์ที่เรียกว่า Romantic Fusion โดยมีจุดเด่นที่การออกแบบสเปซแบบไทยที่ใช้พื้นที่คล้ายใต้ถุนบ้านที่ยกสูง มีการใช้พื้นที่ร่วมกันในชั้นล่าง สามารถใช้เป็นที่รวมญาติๆได้ ทั้งดูแลง่ายและยังสามารถแยกย้ายขึ้นสู่พื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนได้ผ่านบันไดที่แยกส่วนกัน

Monotello 6th year
2016, April
     กิจกรรมครบรอบ 6 ปีของการก่อตั้งองค์กรซึ่งนอกจากจะเป็นการสังสรรค์ของทีมงานใน Monotello เองแล้ว ยังได้มีการเชื้อเชิญผู้คนที่เคยร่วมงานและเคยเป็นส่วนหนึ่งของ Monotello ให้กลับมาพบปะพูดคุยกันอีกด้วย

Hattori Nutrition College
2016, May
     แม้จะออกแบบร้านอาหารญี่ปุ่นมาก็มาก แต่ในโปรเจคต์นี้ Monotello ต้องกลับมาทำความเข้าใจถึงแก่นของอาหารญี่ปุ่น เพราะนี่คือการออกแบบโรงเรียนสอนทำอาหารญี่ปุ่น ความเป็นจิตวิญญาณของศิษย์และอาจารย์ เนื้อแท้และแก่นสาระที่อยู่ในขั้นตอนต่างๆของ “อาหารญี่ปุ่น” ตลอดจนจริตบรรยากาศที่นอบน้อม การถอดตัวตนของตัวเองเอาไว้ก่อนเข้าสู่การเรียนรู้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ Monotello ตั้งใจใส่ลงไปในการออกแบบโรงเรียนแห่งนี้

Three Legs Chair
2016, November
     หนึ่งในงานออกแบบที่ Monotello ได้จัดทำขึ้น เป็นงานออกแบบที่มีจุดเริ่มต้นจากการที่ Monotello ได้มีโอกาสเข้าร่วมในการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานไม้(Wood Work) แล้วถูกชักชวนให้ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์จริงขึ้นมาเกิดเป็นการออกแบบเชิงทดลองในการสร้างเฟอร์นิเจอร์นั่นก็คือเก้าอี้สามขาตัวนี้นั่นเอง โดยจุดเด่นของผลงานชิ้นนี้คือการที่เก้าอี้ตัวนี้ประกอบขึ้นจากขาไม้สามชิ้นที่ขัดกันเข้าเป็นโครงสร้างโดยไม่ใช่สกรูหรือน้ำยาเชื่อมใดๆก่อนจะประกอบที่นั่งเข้าไปตามลำดับ ซึ่งผลงานนี้เป็นเหมือนจุดเริ่มหนึ่งของการพัฒนาองค์ความรู้ในการออกแบบเกี่ยวกับองค์ประกอบในอาคารนอกเหนือจากงานออกแบบตกแต่งและงานโครงสร้างตามปกติที่ Monotello คุ้นเคย

2017

UTR Factory
2017, July
     Union Thai Rubber Factory หรือโรงงานของบริษัท ไทยสหกิจการยาง จำกัด โครงการนี้ไม่ใช่โรงงานแรกที่ Monotello ได้รับความไว้วางใจให้ออกแบบ แต่เป็นโครงการที่เรียกได้ว่า Monotello ได้ลงลึกไปในทุกขั้นตอนเลยทีเดียว ตั้งแต่การลงไป Study ถึงวิธีการผลิต ลักษณะสินค้า การวางแผนการผลิต ฯลฯ จนไปถึงการศึกษาธุรกิจอย่างจริงจัง เป็นงานที่ออกแบบทั้งภายนอก ภายใน และการใช้งานลงลึกไปในวิธีคิดอย่างแท้จริง

2018

4BH
2018, April
     หนึ่งในโครงการออกแบบบ้านพักอาศัยที่น่าประทับใจที่ได้มีโอกาสในการได้ทำงานกับเจ้าของบ้านที่มีทัศนคติในที่จะได้ทำบ้านด้วยตัวเองในทุกๆขั้นตอน เจ้าของบ้านหลังนี้มีความฝันที่อยากจะสร้างบ้านให้กับครอบครัว แต่ไม่ต้องการที่จะลงเงินเพียงเท่านั้น สิ่งที่เค้าทำคือการลงมามีส่วนร่วมในทุกๆขั้นตอนซึ่งในแผนเมื่อถึงขั้นตอนก่อสร้าง เจ้าของบ้านหลังนี้ก็จะเป็นคนลงมือจัดการก่อสร้างด้วยตัวเองเลยทีเดียวโดยมี Monotello เป็นผู้ออกแบบและเป็นที่ปรึกษาในแต่ละกระบวนการของการทำ “บ้าน” อันเฉพาะตัวหลังนี้ขึ้น เป็นกระบวนการที่ทั้งเหมือนเป็นครูที่จะสอนและเรียนรู้จากมุมมองของเจ้าของบ้านไปพร้อมๆกัน

Srikung Broker Office at Chiangmai
2018, January
     งานออกแบบศูนย์อบรมสัมนาและสถานตรวจสภาพรถของบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด สาขาเชียงใหม่ ด้วยความที่อาคารหลังนี้จะต้องตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า จึงมีแนวความคิดในการสร้างภาพจำที่ดีให้กับโครงการผ่านการศึกษาและตีความบริบทพื้นถิ่นของความเป็นเมืองเชียงใหม่ไปพร้อมๆกับการสร้างพื้นที่ซึ่งจะสร้างความรู้สึกผูกพันธ์และภาคภูมิใจให้กับคนในองค์กรด้วยบรรยากาศและปรากฏการณ์ภายในที่เกิดขึ้นในอาคาร

Best Used Cloth Office and Warehouse
2018, June
     โชว์รูมเสื้อผ้ามือสองที่ออกแบบโดยยึดแนวความคิดของการสร้างให้พื้นที่แห่งนี้เป็นเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของผู้คนในองค์กร โดยผสานพื้นที่ต่างๆนั่นคือ คลังสินค้า พื้นที่แสดงสินค้า สำนักงาน และโรงอาหารให้เรียงร้อยเป็นเรื่องราวเดียวกัน เรื่องราวที่จะช่วยยกคุณภาพชีวิตของคนที่ต้องทำงานในพื้นที่แห่งนี้ให้ดีกว่าเดิม

Twogether House
2018, August
     บ้านพักอาศัยที่ออกแบบพื้นที่ต่างๆภายในบ้านขึ้นจากการทำความเข้าใจและเรียนรู้ความสัมพันธ์ของคนสองคน นั่นก็คือเจ้าของบ้านหลังนี้ ผลลัพธ์ที่ได้คือพื้นที่ภายในบ้านที่สอดรับกับการอยู่อาศัยที่ตั้งใจออกแบบขึ้นเพื่อความสุขของเจ้าของบ้านทั้งสองคน

2019

ประกวดออกแบบอาคารที่ทำการสภาวิศวกร
2019, March
     ปี 2019 เราได้มีโอกาสร่วมงานประกวดออกแบบอาคารที่ทำการสภาวิศวกรโดยได้ร่วมงานกับ คุณนรินทร์ ฐาปนะสุต อาจารย์วิโรจน์ เทศน์สาลี และทีมออกแบบจากดีไซน์ โพอิสิส เป็นประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าในการได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

R&D setup
2018, April
     เมื่อการทำงานได้ล่วงเลยมาถึง 10 ปี องค์ความรู้ต่างๆมากมายที่ Monotello ได้สะสมเอาไว้ก็ถึงเวลาที่จะถูกเรียบเรียงเพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น เพื่อให้คนรุ่นหลังสามารถสืบค้นเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้โดยง่าย ทั้งยังส่งเสริมให้การถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นไปได้สะดวกยิ่งขึ้นและเป็นภาพเดียวกัน

A Small House
2019, June
     A Small House เป็นบ้านหลังเล็กในเมืองใหญ่ที่ Monotello ตั้งใจสร้างให้เกิดสภาวะของ “ความเป็นบ้าน” ขึ้นแม้จะในบริบทเมืองที่หนาแน่น การเลือกยกพื้นที่การใช้ชีวิตให้พ้นจากแนวพื้นสู่ชั้นสอง และการทอนมวลของอาคารให้ลดหลั่นกัน สร้างความเป็นส่วนตัวด้วยบล๊อคช่องลมรูปจั่วที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความเป็นบ้าน ที่สำคัญบ้านหลังนี้คือบ้านขนาดเล็กที่สุดที่ Monotello เคยออกแบบและสร้างจริงอีกด้วย

Wuthikorn Suthiapa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s